Welcome to Jewel Model Schools Kubwa, Abuja Nigeria

KUBWA PRIMARY KAGINI

Kubwa Principal (07031042174) Kagini Principal (08033344329) Head Teacher Kubwa (09133013818)

...
KUBWA

Click on the button below to login to Secondary Section Kubwa

Login(KUBWA)
...
PRIMARY

Click on the button below to login to Primary Section Kubwa

Login (PRIMARY)
...
KAGINI

Click on the button below to login to Kagini Secondary Section

Login (KAGINI)